Мікола МЯТЛІЦКІ. ***На краіны вялікай развале… ***Твая сівенькая матуля… Дзень памяці Якуба Коласа. ***Ці дойдзем мы да тых таемных зорак… ***Мной нічога не страчана… ***Ў тумане рання хмурага…

Навагрудак. 2010. Свята пісьменства. ***У раз каторы дзверы гэтай школы… Вершы.

Уладзімір ГНІЛАМЁДАЎ. Валошкі на мяжы. Раман. Працяг.

Мікола МАЛЯЎКА. Дваццаты век. На скрыжаванні маладых гадоў. Вясна яшчэ ўсміхаецца здаля. ***Вышэе неба. Прыбывае дзень… ***У свет наш жыццёвы… Вецер з роднага боку. Яблыні ў цвеце. Я цябе кахаю. Халоднае сонца. Зорка. Шчасце. ***Я хрысціўся ў храме Божым… Вершы.

Міхась ЮЖЫК. Леапард на балконе. Раман. Пачатак.

Ігар ПРАКАПОВІЧ. ***Для цябе мае пішуцца вершы… ***Нават у добрых гасцях… ***У сумесных жыццёвых турботах… ***Закружыла белая мяцеліца… ***Паглядзім у вочы… Памаўчым… ***Досвітак першага ранку вясны… Вершы.

Віктар СУПРУНЧУК. Валя. Мікалай Барада і конь Галубок. Абуджэнне пачуцця, альбо Гарадское каханне. Апавяданні.

Рагнед МАЛАХОЎСКІ. ***За Айчыну змагацца ідуць ваяры… Полымя рабіны. ***Вольны ў поспехах… ***Мой чорны парасон… ***Мне будучыня адкрывае візу… ***Сівая ноч… Паланэз вяртання. Вершы.

Юлія ЗАРЭЦКАЯ. Лётчык. Дзе начуе хмель… Апавяданні.

Аляксандр БЫКАЎ. Галінка бэзу. Жамчужнае вяселле. Нарач. Дзве з’явы. Матылёк. Асенняя рапсодыя. Вершы.

Яўген ГАРАДНІЦКІ. Ut pictura poesis. (Паэтыка і эстэтыка Уладзіміра Караткевіча).

Якуб Колас — дзецям. Школьныя далягляды.

Вольга РУСІЛКА. Магутная плынь эпасу.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ: «Любую справу рабіць хвацка».

Вячаслаў РАГОЙША. На Ракаўшчыне, у маім родным куце…

Лісты Васіля Быкава да Уладзіміра Караткевіча.

Галіна ЮРКЕВІЧ. Уладзімір Караткевіч і Орша.

Лістапад. Каляндар памятных дат.

ragned-m.livejournal.com