Выйшаў чарговы выпуск Homo historicus’а. Яго змест:

ПРАДМОВА

ГІСТОРЫЯ, ЭТНАЛОГІЯ


Вольга Бабкова (Мінск)


НАШЫЯ “БШЧОЛЫ” (развагі з нагоды чытання актавых кніг канца XVI ст.)

Андрэй Вашкевіч (Гродна)


АДАМ СТАНКЕВІЧ: АРЫШТ I СМЕРЦЬ

Ольга Лобачевская (Минск)


РИТУАЛ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ ВОЙНЫ

(об архаической ритуальной практике в годы Второй мировой войны в Беларуси)

Наталя Яковенко (Кіïв)


УЧНІ ЛУЦЬКОГО Й ОСТРОЗЬКОГО ЄЗУЇТСЬКІХ КОЛЕГІУМІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. (спроба “колективного портрету”)

Владимир Левшук (Гродно)


ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ” СВ. ИГНАТИЯ ЛОЙОЛЫ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Дарус Сталюнас (Вільня)


IIPAEKT “CBAБOДHAГA УHIBEPCITЭTA” У BIЛЬHI (1905-1906)

(nepaклад з літоўскай мовы Ю. Унуковіча)

3 ГІCTOPЫI HABУКІ


Mumpoфан Довнар-Запольский (Kueв-Peчuца)


ЗAMETKИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПO БЕЛОРУССИИ. 1890-1891

(падрыхтоўка да друку А. Смаленчука)

Michał Romer (Wilno-Kraków)


ZAGADNIENIA NARODOWE BIAŁORUSKIE (Szkic publistyczno-etnograficzny) (1907)

(падрыхтоўка да друку Р. Мікніса)

Юзаф Абрэмбскі (Варшава)


ПAHCKAЯ ШKOЛA I MУЖЫЦКІЯ ДЗЕЦІ

(падрыхтоўка да друку А. Смаленчука, пераклад з польскай T. Казак і А. Смаленчука)

Ганна Энгелькінг, Караліна Шыманяк (Bapшава)


ЗАБЫТЫ ГАБРЭЙСКІ НАВУКОВЕЦ З ДАВАЕННАЙ ВІЛЬНІ: СЛОВА ПРА ДАНІЭЛЯ ФАЙНШТЭЙНА

(пераклад з польскай мовы А. Смаленчука і з ідыш К. Шыманяк)

ВІЛЬНЯ Ў ПАМЯЦІ НАРОДАЎ РЭГІЁНА


Aльвідас Нікжэнтайціс (Вільня)


НАЦЫЯНАЛЬНЫ СІМВАЛ У ШМАТКУЛЬТУРНЫМ ГОРАДЗЕ

(пераклад з літоўскай Ю. Унуковіча)

Петэр Гаслінгер (Марбург-Гесэн)


КАНЦЭПТ МУЛЬТЫКУЛЬТУРАЛІЗМУ І НОВЫЯ ЗАЦЕМКІ ДА ГАРАДСКОЙ ГІСТОРЫІ

(пераклад з польскай мовы А. Смаленчука)

Алесь Смалянчук (Вільня-Гродна)


БЕЛАРУСКІЯ СІМВАЛЫ ВІЛЬНІ

Дангірдас Мачуліс (Вільня)


ЗНАКІ І ВОБРАЗЫ ЛІТОЎСКАЙ ВІЛЬНІ Ў МІЖВАЕННЫ ЧАС

(пераклад з літоўскай мовы Ю. Унуковіча)

Майкл Кімадж (Ўошынгтан)


НА РУІНАХ ВІЛЬНІ

Дэвід Е. Фішман (Нью-Йорк)


НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ГАБРЭЙСКІЯ СІМВАЛЫ ВІЛЬНІ

(пераклад з англійскай мовы Д. Фядотавай)

Юргіта Шаўчунайце-Вербіцкене (Вільня)


ЗНАКІ ГАБРЭЙСКАЙ ГІСТОРЫІ Ў ВІЛЬНІ: PЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ МІНУЛАГА

(пераклад А. Смаленчука)

Małgorzata Kasner (Warszawa)


WILNO — NA POGRANICZU PAMIĘCI

(Kilka uwag o badaniu pamięci na pograniczu)

РЭПЛІКА


“MOДА НА ПЛАГІЯТ” АБО KPЫТЫЧНАЯ НЕРАЗБОРЛІВАСЦЬ?.. (Cяргей Харэўскі)

juras-u.livejournal.com