Гэты тэкст ўяўляе сабой урывак лекцый П’ера Бурдзье, прачытаных у Калеж дэ Франс у 1989-1992 гг. і ўпершыню аб’яднаных у зборнік*, які з’явіўся на паліцах французскіх кнігарняў у студзені гэтага года. У ім славуты французскі мысляр апісвае працэсы канцэнтрацыі формаў улады і тлумачыць, якім чынам нараджаецца «бюракратычнае поле». Зараз, калі дзяржавы адмаўляюцца ад бюджэтнага суверэнітэту на карысць наднацыянальных інстанцый, гістарычная сацыялогія нагадвае пра гвалт і абяздольванне, якія нясе ў сабе дзяржаўная інтэграцыйная дынаміка.

 

Апісваць генезіс дзяржавы гэта апісваць генезіс сацыяльнага поля, адносна аўтаномнага сацыяльнага мікракосмаса ўнутры больш шырокага сацыяльнага свету, у якім гуляецца адмысловая гульня, легітымная палітычная гульня. Возьмем вынаходніцтва Парламента, месца, дзе аб супярэчлівых пытаннях, якія сутыкаюць групы інтарэсаў, дыскутуюць паводле вызначаных формаў, па правілах, публічна. Маркс убачыў толькі зваротны бок справы: зварот да мэтафары тэатра, да тэатралізацыі кансенсуса, хавае той факт, што ёсць людзі, якія дзёргаюць за вяроўкі, і што сапраўдныя пытанні, сапраўдная ўлада насамрэч знаходзяцца быццам бы ў іншым месцы. Ствараць генезіс дзяржавы гэта ствараць генезіс поля, ў якім палітыка будзе гуляцца, сімвалізавацца, драматызавацца ў вызначаных формах.

Уступіць у гэтую канформную, легітымную палітычную гульню гэта мець доступ да паступова назапашанага рэсурсу, якім ёсць “універсальнае”, назапашанага ва ўніверсальных словах, ва ўніверсальных пазіцыях, з якіх можна прамаўляць ад імя ўсіх, ад universum, ад суцэльнай групы. Можна выказвацца ў імя грамадскай карысці, у імя таго, што ёсць карысным для грамадства і, тым самым, прысвоіць яго сабе. Тое самае палягае і ў прынцыпе “эфекта Януса”: ёсць людзі, якія маюць прывілей універсальнага, але немагчыма валодаць універсальным і не з’яўляцца ў той самы час манапалізатарам універсальнага. Існуе капітал універсальнага. Працэс, у выніку якога ўтвараецца гэтая інстанцыя кіравання універсальным, неадлучны ад працэса ўтварэння катэгорыі агентаў, якім уласціва прысвойваць універсальнае.

Я вазьму прыклад у галіне культуры. Генезіс дзяржавы – гэта працэс, падчас якога адбываецца цэлая серыя канцэнтрацый розных формаў рэсурсаў: канцэнтрацыя інфармацыйных рэсурсаў (статыстыка праз даследаванні і справаздачы),  лінгвістычнага капіталу (афіцыйнае прызнанне адной з гаворак, якую робяць дамінуючай мовай такім чынам, што іншыя мовы падаюцца яе распуснымі, скажонымі альбо ніжэйшымі формамі). Гэты працэс канцэнтрацыі адбываецца разам з працэсам абяздольвання: зрабіць адзін горад сталіцай (фр. la capitale), месцам, дзе канцэнтруюцца ўсе гэтыя формы капітала (1) гэта стварыць правінцыю як пазбаўленасць капітала; стварыць афіцыйную мову — гэта зрабіць усе іншыя мовы трасянкамі (фр. patois) (2).

Афіцыйная культура – гэта культура, гарантаваная дзяржавай, гарантаваная гэтым інстытутам, што гарантуе культурныя тытулы, што выдае дыпломы, якія гарантуюць валоданне гарантаванай культурай. Школьныя праграмы – гэта справа дзяржавы; змяніць праграму гэта змяніць структуру размеркавання капіталу, гэта выклікаць заняпад некаторых формаў капіталу. Напрыклад, прыбраць лацінскую і грэчаскую мову з адукацыі — гэта выракчы на пужадзізм пэўную катэгорыю дробных носьбітаў лінгвістычнага капіталу. Я сам, ва ўсіх маіх ранейшых працах пра школу, я цалкам забыўся пра тое, што афіцыйная культура — гэта дзяржаўная культура…

Пераход ад мясцовага рынку да рынку нацыянальнага

Гэтая канцэнтрацыя ёсць адначасова ўніфікацыяй і формай універсалізацыі. Там, дзе мелася разнастайнае, раскіданая, тутэйшае, зараз ёсць адзінае. Разам з Жэрмэнай Цільён (Germaine Tillion) мы параўналі адзінкі вымярэння ў розных кабільскіх вёсках у радыусе трыццаці кіламетраў: мы знайшлі столькі ж адзінак меры, колькі было вёсак. Стварэнне нацыянальнага і дзяржаўнага эталону адзінак вымярэння з’яўляецца прагрэсам у сэнсе ўніверсалізацыі: метрычная сістэма – гэта ўніверсальны эталон, які прадугледжвае кансенсус, згоду аб значэнні. Гэты працэс канцэнтрацыі, уніфікацыі, інтэграцыі суправаждаецца працэсам абяздольвання, бо ўсе гэтыя веды, навыкі, звязаныя з мясцовымі адзінкамі, абясцэньваюцца.

Іншымі словамі, сам працэс, праз які мы выйграем ва ўніверсальнасці, суправаждаецца канцэнтрацыяй універсальнасці. Ёсць тыя, што жадаюць метрычную сістэму (матэматыкі) і тыя, каго асуджаюць на тутэйшае. Сам працэс утварэння агульных рэсурсаў неадлучны ад ператварэння гэтых агульных рэсурсаў у капітал, манапалізаваны тымі, хто маюць манаполію на барацьбу за манаполію ўніверсальнага. Увесь гэты працэс (утварэнне поля; аўтанамізацыя гэтага поля ў дачыненні да іншых неабходнасцяў; утварэнне спецыфічнай неабходнасці ў дачыненні да неабходнасці эканамічнай і хатняй; утварэнне спецыфічнай рэпрадукцыі бюракратычнага тыпу, спецыфічнай ў дачыненні да хатняй, семейнай рэпрадукцыі; утварэнне спецыфічнай неабходнасці ў дачыненні да рэлігійнай неабходнасці) неадлучны ад працэса канцэнтрацыі і ўтварэння новай формы рэсурсаў, якія належаць да універсальнага ці, ва ўсякім разе, маюць вышэйшую ступень універсалізацыі за тыя, што існавалі раней. Адбываецца пераход ад маленькага мясцовага рынку да нацыянальнага рынку, як на эканамічнам, так і на сімвалічным узроўні. Генезіс дзяржавы, па сутнасці, неадлучны ад утварэння манаполіі на ўніверсальнае, выдатным прыкладам якога ёсць культура.

Усе папярэднія працы, якія мне ўдалося зрабіць, можна рэзюмаваць наступным чынам: гэтая культура ёсць легітымнай таму, што прэзентуе сябе як універсальная, прапанаваная ўсім, таму што, у імя гэтай універсальнасці, можна, не баючыся, выдаліць тых, хто яе не мае. Гэтая культура, якая, як падаецца, аб’ядноўвае, а на самой справе раз’ядноўвае, гэтая культура ўяўляе сабой адзін з магутных інструментаў дамінавання, таму што ёсць тыя, хто маюць манаполію на гэтую культуру, жудасную манаполію, бо мы не можам папракаць гэтую культуру ў тым, што яна своеасаблівая. Нават навуковая культура толькі і робіць, што штурхае парадокс да максімума. Умовы ўтварэння гэтага ўніверсальнага, яго назапашвання, неадлучныя ад умоваў утварэння асобнай касты, дзяржаўнай шляхты, “манапалізатараў” універсальнага. Зыходзячы з гэтага аналізу, мы можам паставіць перад сабой задачу універсалізаваць умовы доступу да ўніверсальнага. Але трэба ведаць, як гэта зрабіць: ці трэба дзеля гэтага абяздоліць “манапалізатараў”? Мы добра бачым, што шукаць трэба не з гэтага боку.

Я сканчаю байкай, каб праілюстраваць тое, што я казаў наконт метаду і наконт зместу. Трыццаць год таму, калядным вечарам, я паехаў у маленькую вёску ў глыбіні Беарна, каб паглядзець на маленькі вясковы баль(3). Некаторыя там танцавалі, іншыя не; некаторая колькасць больш сталых людзей, вясковага выгляду, не танцавалі, гутарылі паміж сабой, рабілі салідны выгляд, каб апраўдаць тое, што не танцуюць, сваю дзіўную прысутнасць тут. Яны павінны былі быць жанатымі, таму што жанатыя больш не танцуюць. Баль гэта адно з месцаў для шлюбных абменаў: гэта рынак шлюбных сімвалічных дабротаў. Там быў вельмі вялікі працэнт нежанатых: 50% сярод 25-35-гадовых.

Я паспрабаваў знайсці сістэму, якая б патлумачыла гэты фэномен: справа ў тым, што раней існаваў абаронены мясцовы рынак, неўніфікаваны. А калі ўтвараецца тое, што мы называем дзяржавай, адбываецца ўніфікацыя эканамічнага рынку, якой спрыяе дзяржава праз сваю палітыку, а таксама уніфікацыя рынку сімвалічных абменаў, гэта значыць рынку паводзінаў, манераў, вопраткі, асобы, ідэнтычнасці, знешняга выгляду. Гэтыя людзі мелі абаронены рынак, утвораны на лакальнай аснове, які яны кантралявалі, што дазваляла мець нешта накшталт арганізаванай сем’ямі эндагаміі. Прадукты сялянскага спосабу рэпрадукцыі мелі шанц на гэтым рынку: яна заставаліся канкурэнтаздольнымі і знаходзілі дзяўчат.

Як сяляне сталі правінцыяламі

Згодна з логікай той мадэлі, аб якой я казаў, тое, што адбывалася на гэтым балі, вынікала з уніфікацыі рынку сімвалічных абменаў: дэсантнік з суседняга мястэчка, што прыходзіў як круты, абясцэньваў мясцовых сялян-канкурэнтаў. Інакш кажучы, уніфікацыя рынку, якую можна прадставіць як прагрэс, ва ўсялякім выпадку для тых людзей, што пакідаюць сваю мясцовасць, гэта значыць для жанчын і ўсіх дамінаваных, можа мець вызваленчы эфект. Школа надае іншую асанку, іншыя манеры апранацца і г.д. ; і студэнт мае шлюбную вартасць на гэтым новым уніфікаваным рынку, у той час, як сяляне дэкласуюцца. Тут змешчана ўся двухсэнсоўнасць працэсса ўніверсалізацыі. З пункту гледжання вясковых дзяўчат, якія сыходзяць у горад, якія бяруцца шлюбам з паштальёнам, і г.д., тут маецца доступ да ўніверсальнага.

Але гэты ўзровень вышэйшай універсалізацыі неадлучны ад эфекта дамінавання. Нядаўна я выдаў артыкул, нешта накшталт перачытання майго аналізу шлюбных спраў у Беарне, таго, што я сказаў тады, і якое я назваў дзеля забавы “Забароненая рэпрадукцыя” (4). Я паказваю, што гэтая ўніфікацыя рынку мае наступствам фактычную забарону біялягічнай і сацыяльнай рэпрадукцыі цэлай катэгорыі людзей. У той самы час я працаваў над выпадкова знойдзеным матэрыялам – рэгістрамі сумесных паседжанняў маленькай вёскі ў дзвесце жыхароў часоў Французскай Рэвалюцыі. У гэтым рэгіёне людзі галасавалі адзінагалосна. І тут прыходзяць дэкрэты, якія кажуць, што трэба галасаваць большасцю. Яны дыскутуюць, ёсць супраціўленне, ёсць адзін лагер і ёсць другі. Пакрысе большасць выйграе: за ёй універсальнае.

Было шмат дыскусій вакол гэтай праблемы, паднятай Таквілем, у сэнсе кантынуальнасці/перарывістасці Рэвалюцыі. Застаецца сапраўдная гістарычная праблема: у чым спецыфічная сіла ўніверсальнага? Палітычныя працэдуры гэтых сялянаў з вельмі слушнымі тысячагадовымі традыцыямі былі смецены сілай універсальнага, як быццам яны схіліліся перад чымсьці лагічна больш моцным: прышлым з гораду, экспліцытна выказаным, метадычным, а не практычным. Яны зрабіліся правінцыяламі, тутэйшымі. Справаздачы з паседжанняў становяцца: “Паводле рашэння прэфекта…”, “Гарадскі савет сабраўся…”. Універсалізацыя мае адваротным бокам абяздоленне і манапалізацыю. Генезіс дзяржавы гэта генезіс месца кіравання ўніверсальным, і ў той жа час манаполіі ўніверсальнага, і сукупнасці агентаў, якія ўдзельнічаюць у фактычнай манаполіі гэтай рэчы, якая па вызначэнні адносіцца да ўніверсальнага.

П’ер Бурдзье – Французскі сацыёлаг (1930-2002)

Пераклад: Аляксей Федарэнка

Арыгінал

Ілюстрацыя ў тэксце: Пауль Клее, «Маска з маленькім сцягам» (1925)


1. Сувязь паміж капіталам (le capital) і сталіцай (la capitale) будзе пазней падрабязна разгледжана П’ерам Бурдзье ў частцы «Effets de lieu», La Misère du monde (Галеча свету), Seuil, Парыж, 1993, с. 159-167.

2. Наконт легітымнай мовы і адпаведны працэс абяздольвання, гл. першую частку кнігі Langage et pouvoir symbolique (Мова і сімвалічная ўлада), Seuil, Парыж, 2002, с. 7-14.

3. Чыт. апісанне гэтай «першай сцэны» ў пачатку кнігі Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Seuil, Парыж, 2002, с. 7-14.

4. Pierre Bourdieu, «Reproduction interdite. La dimension symbolique de la domination économique», Etudes rurales, № 113-114, Парыж, 1989, с. 15-36

*Pierre Bourdieu, Sur l’Etat. Cours au Collège de France, 1989-1992, Raisons d’agir — Seuil, Парыж, 2012, 672 с., у продажу з 5 студзеня.