Уладзімір Ляхоўскі. Ад гоманаўцаў да гайсакоў. Чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый у 2-й палове 19 – першай трэці 20 ст. 484 стар. Цана 40 тыс. бяз кошту дастаўкі. Кнігу можна замовіць праз э-мэйл dastauka@arche.by, ці набыць у рэгіянальных распаўсюднікаў.

 

У манаграфіі, напісанай у форме навукова-папулярнага нарыса, разглядаецца грамадска-палітычная і культурна-асветная дзейнасць маладых беларускіх нацыяналістаў  ад канца 19 ст. і да пачатку другой сусветнай вайны. Кніга багата ілюстравана (болей за 200 ілюстарцый) і разьлічана на шырокае кола чытачоў.
Змест
Частка 1. А хто там ідзе? Пачатак беларускага пазітывізму
Праявы беларускага патрыятызму ў краёўцаў у першай палове ХІХ ст. 17
«Крывіцкі Вязок» і лёс яго стваральнікаў 19
Даніла Баравік і «гоманаўцы» 19
Пачатак грамадскай і навуковай чыннасці Мітрафана
Доўнар-Запольскага 24
Беларуская праца студэнтаў-краёўцаў у канцы 80-х — пачатку 90-х гадоў ХІХ ст. 24
Ядвігін Ш. і беларускі сацыялістычны гурток у Маскве 25
Першыя беларускія вучнёўскія гурткі ў Беларусі на мяжы ХІХ і ХХ стст. 26
Мінскі маладзёвы асяродак паступовых «западноруссов» 27
«Круг беларускай народнай прасветы» ў Санкт-Пецярбургу і яго роля ў стварэнні Беларускай Сацыялістычнай Грамады 30
Беларускі маладзёвы рух у настаўніцкіх семінарыях падчас рэвалюцыі 1905—1907 гг. Стварэнне Беларускага настаўніцкага саюза 37
Беларускі маладзёвы рух ва ўмовах сталыпінскай палітычнай рэакцыі 40
Чыннасць беларускіх вучнёўскіх гурткоў у Беларусі напярэдадні Першай сусветнай вайны 42
Іван Краскоўскі — пачынальнік беларускага футболу 48
Беларускі сацыялістычны гурток у Капылі 50
«Беларускi навукова-лiтаратурны гурток студэнтаў Пецярбурскага ўнiверсітэта» 50
Беларускія студэнцкія гурткі ў Нова-Александрыі (Пулавах) і Маскве 54
Беларускія студэнты ў Варшаве 55
Чыннасць беларускай студэнцкай арганізацыі ў Тарту (Юр’еве) 63
Беларускі маладзёвы рух ва Украіне 64
Адраджэнскі рух сярод каталіцкіх клерыкаў у Вільні 67
Беларускі гурток у каталіцкай мітрапалітарнай акадэміі ў Пецярбургу 69
Частка 2 «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Беларускі рух ва ўмовах глабальнага ваеннага канфлікту 1914—1921
У першыя гады «Вялікае вайны» (1914—1915) 73
Ажыўленне чыннасці беларускіх маладзёвых арганізацый і суполак у 1916—1917 гг. 88
У зоне нямецкай акупацыі Обер Ост 90
Разгортванне беларускага маладзёвага руху пасля Лютаўскай рэвалюцыі 93
Беларускі нацыянальны камісарыят у Маскве і лёс беларускіх маладзёвых суполак на абшарах Расіі ў 1918 г. 102
Ва ўмовах «новай» нямецкай акупацыі і савецкай рэчаіснасці (1918 г. — першая палова 1919 г.) 109
Падчас польска-савецкай вайны 1919—1921 гг. 113
Грамада беларускай моладзі ў Горадні 132
Слуцкі маладзёвы гарт за незалежнасць Беларусі 144
Частка 3.  Усходні фронт змагання за вольную Беларусь. Чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый ва ўмовах бальшавіцкага рэжыму ў  20—30-гадах 20 стагоддзя
Беларускі маладзёвы рух на Міншчыне 166
«Лістападаўская справа» 1925 г. 183
Беларускае культурнае жыццё ў Мінскім белпедтэхнікуме і Белдзяржуніверсітэце 197
Беларускі маладзёвы рух на ўсходнебеларускіх землях у 1919—1929 гг. 209
Беларускія нацдэмаўскія студэнцкія зямляцтвы ў Савецкай Расіі ды іншых савецкіх рэспубліках 222
Чыннасць «пралетарскіх» студэнцкіх зямляцтваў 226
У Маскве: Лужанін — нацдэмаўскі пісьменнік, Шукайла і інш… 229
Расправа з актывістамі беларускага маладзёвага руху ў 1930-я гады 231
Частка 4. Пад знакам Пагоні. Грамадска-палітычная і культурна-асветная чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый у Заходняй Беларусі і Ўсходняй Латгаліі.

Ва ўмовах польскага панавання: паміж камуністамі і хадэкамі 245

Чыннасць вучнёўскіх гурткоў у заходнебеларускіх гімназіях 262

Вучнёўскія арганізацыі ў Віленскай беларускай гімназіі 263

Школьнае жыццё ў сценах Наваградскай, Радашковіцкай і Нясвіжска-Клецкай беларускіх гімназій 282
Кароткі агляд гісторыі Беларускага студэнцкага саюза і іншых арганізацый беларусаў-студэнтаў Віленскага ўніверсітэта Стэфана Баторыя ў 1920—1939 гг. 305
Таварыства прыяцеляў беларусаведы 340
Спробы расколу БСС і дзейнаасць раўналежных арганізацый студэнтаў-беларусаў у Вільні 343
Наконадні Другой сусветнай вайны 359
Дзейнасць беларускіх вучнёўскіх гурткоў ва Усходняй Латгаліі 362
Частка 5. «За кардонам». Беларусі студэнцкі рух у эміграцыі

«Беларускае студэнцкае кола» ў Кракаве і чыннасць іншых беларускіх арганізацыяў у аўстрыйскай і нямецкай Польшчы 372

Беларускі і чэшскі нацыянальныя рухі ў пачатку ХХ ст.: першыя кантакты і праявы садідарнасці 373

«Ruska pomocna akce» ўраду ЧСР і яе значэнне для беларускай эміграцыі 378

Агульная характарыстыка беларускай эміграцыі ў Чэхаславаччыне ў 1920-я гады 379

Беларускія студэнты ў Чэхаславаччыне: палітычны і сацыяльны партрэт 381

Студэнцкія суполкі, гурткі і палітычныя плыні беларускай эміграцыі ў ЧСР у 1920-я — пачатку 1930-х гг. 384

Прасавецкая групоўка ў асяродку беларускага студэнцтва ў Чэхіі і спробы далейшага расколу эміграцыі 396

Таварыства «Адзінства рускай культуры» — «заходнярускі» выклік беларускай эміграцыі 397

Спробы стварэння адзінага цэнтру беларускай эміграцыі ў ЧСР. 398

Культурна-асветнае і рэлігійнае жыццё беларускай эміграцыі ў Чэхіі 402

Чыннасць беларускіх студэнцкіх хаўрусаў у Еўропе ў міжваенны час. Стварэнне аб’яднанага каардынацыйнага цэнтру беларускага
студэнцтва за кардонам 412


Гэтую кнігу і іншыя нашыя выданні можна  набыць у нашых распаўсюднікаў:

Баранавічы — Руслан Равяка, п/с 13, 225409, Баранавічы-9, тэл. (029) 767-20-37.

Барысаў — Кандратовіч Аляксей, тэл. +375 29 506-66-44

Берасьце — Ігар Бараноўскі, тэл. (0162) 25-61-55, (029) 800-01-57

Віцебск — Барыс Хамайда, тэл. (0212) 34-52-41, (029) 892-24-01

Гомель — Яўген Меркіс, тэл. (044) 749-41-66.

Горадня — Эдвард Дмухоўскі, тэл. (029) 133-87-17.

Магілёў — Алесь Асіпцоў, тэл. (0222) 25-57-85, (029) 625-57-85.

Маладэчна — Алесь Кштальтны, тэл. (044) 792-36-88, (033) 602-19-74.

Мазыр — Дамарад Вадзім (8029) 732-75-93

Менск — Сяргей Бахун, тэл.(029)724-54-56, (029) 624-54-56