Беларусы: станаўленне этнасу і нацыянальная ідэя / Вячаслаў Насевіч. — Смаленск: Інбелкульт, 2015. — 526 с.

У гэтай кнізе пад адной вокладкай сабраныя асноўныя працы вядомага беларускага  навукоўца, прысвечаныя  разнастайным  кірункам  ягоных  навуковых зацікаўленняў: праблема ўтварэння і тэрытарыяльнага фармавання Вялікага Княства Літоўскага, гістарычная геаграфія і картаграфія, генеалогія, гістарычная дэмаграфія і інш.


NasieviczЗМЕСТ

Да чытача . 8

Да пытання пра аб’ектыўнасць гістарычнага даследавання . 12

Раздзел І. Таямніцы зніклых народаў

У пошуках Адама і Евы . 20

Таямніцы зніклых народаў . 29

Новы тып крыніц па дапісьмовай гісторыі і роля гістарычнай інфарматыкі ў ягоным асваенні . 35

Раздзел ІІ. Этнагенез і этнічная гісторыя беларусаў

Асноўныя вехі этнагенезу беларусаў . 40

Усё пачыналася з Русі . 85

Наша агульная спадчына . 90

Русь . 95

Літва . 97

Літвіны . 103

«Першапачатковая Літва знаходзілася на памежжы сучасных Літвы і Беларусі»: Актуальнае інтэрв’ю . 105

«Русь» у складзе Вялікага Княства Літоўскага ў XVI ст. . 110

Да пытання пра саманазву беларусаў у перыяд ВКЛ . 124

Да пытання пра нацыянальны характар Вялікага Княства Літоўскага . 127

Сімвал Вялікага Княства . 129

Гэты сцяг пачынаўся так… . 136

Беларусы: станаўленне этнасу і «нацыянальная ідэя» . 141

Матэрыял да дыскусіі «Вытокі беларускай ідэнтычнасці» ў часопісе «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana» . 154

Раздзел ІІІ. Вялікае Княства Літоўскае: утварэнне і развіццё

Праблемы ўтварэння ВКЛ: агляд беларускай гістарыяграфіі . 162

Працэс утварэння Вялікага Княства Літоўскага (ХІІІ—ХIV стст.) . 174

Пачаткі Вялікага Княства Літоўскага: Падзеі і асобы . 180

ВКЛ ад узнікнення да Крэўскай уніі . 279

Наваградчына ў палітычных падзеях ХІІІ ст. . 322

Каранацыя Міндоўга ў кантэксце падзей сярэдзіны ХІІІ ст. . 325

Міндоўг знаёмы і незнаёмы: погляд літоўскага гісторыка . 329

Пытанняў больш, чым адказаў . 336

Друцкае княства і князі Друцкія . 345

Лукомль і Лукомская воласць . 366

Спадчына ВКЛ у гістарычнай памяці сучасных беларусаў . 380

Раздзел ІV. Гістарычная дэмаграфія, мікрагісторыя

Дэмаграфія, заселенасць . 393

Мікрагісторыя: мінулае ў чалавечым вымярэнні . 396

Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка . 406

Структуры сям’і і дворагаспадаркі ў гісторыі Еўропы . 420

Шматсямейная сялянская дворагаспадарка: рэлікт патрыярхальнага мінулага альбо феномен Новага часу? . 436

Дэмаграфічныя паказнікі беларускага сялянства ў другой палове XVIII — першай палове XIX ст. . 456

Да пытання пра даставернасць метрычных кніг другой паловы XVIII — першай паловы ХІХ ст. . 471

Дэмаграфічны рост у беларускай вёсцы другой паловы ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя: прычыны і наступствы . 476

Іменны паказальнік . 487

Геаграфічны паказальнік . 507
Змест (PDF)


Выданне можна замовіць, даслаўшы электронны ліст на адрас dastauka@arche.by

Цана выдання — 149.000 руб. без уліку дастаўкі, 179.000 руб. з улікам дастаўкі.

Замаўляючы выданне, у полі «Тэма» трэба пазначыць «Кніга Насевіча», а ў лісце падаць свае дакладныя каардынаты: паштовы адрас, індэкс, прозвішча і ініцыялы, тэлефон для камунікацыі.

Прапанова дзейнічае толькі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.